Apologie (Ἀπολογία Σωκράτους)

 

 Text/y
 • řecký text - Burnet (pdf)
 • řecký text  - greek old face (doc)
 
Čtení v řečtině
 • Na stránkých pan J. Tomina si můžete poslechnout čtení v řečtině - zde
 
Indexy
 • Kompletní slovesný index (doc / pdf)
 • Index vlastních jmen (doc / pdf)
 • Seznam všech sloves (doc / pdf)
 
Slovní zásoba
 • slovíčka 17a - 21c (pracuje se na tom, průběžně soubor doplňuji doc)
 • A.M.Adam - kompletní slovníček - anglicky (pdf)
 • Zejdovy přípravy k Obraně Sókratově (pdf)
 
Překlad/y
 • Překlad - F. Novotný (pdf)

 

Komentáře
 • F. Krsek (pdf)
 • L. F. Saska (pdf)
 • J. Sedláček (pdf)
 • Zdeněk Řezníček (pdf)
 • A. M. Adam (pdf)
 
Doplňující informace, soudnictví, úvody...atd.
 • F. Krsek - Sokrates (pdf); Athénské soudnictví ( pdf )
 • L. F. Saska - úvod (pdf); obsah a rozbor Apologie (pdf)
 • J. G. Schulz - úvod (pdf); soudní zřízení (pdf); seznam vlastních jmen - seznam odkazuje na č. stránek řeckého textu Schulzovy edice, který jsem neskenoval, jména lze však dohledat dle indexu vl. jmen - viz výše "Indexy" (pdf)
 • Z. Řezníček - úvod (pdf); obsah Apologie (pdf)