Četba - Xenofón (Ξενοφῶν)

 

Kýrovo vychování (Κύρου παιδεία) I. kniha, kapitoly I. - IV.
 
  • Řecký text, kritický aparát - I. kniha, kapitoly I. - IV. (pdf)
  • Řecký text se slovní zásobou - I. kniha, kapitoly I.-III.; kap IV. jen řecký text - (pdf)
  • Překlad s řeckým textem - I. kniha, kapitola I. - IV. (pdf)
  • Seznam sloves - I. kniha, kapitola I. - III. - (pdf)