Vítejte na studentském portálu klasických studií

  

Vzhledem ke skutečnosti, že studium klasických jazyků (řečtiny, latiny) s sebou přináší nejednu svízel, rozhodl jsem se, že poskytnu všem zájemcům o klasické jazyky, zejména pak klas. řečtinu, nějaké studijní materiály, které jsem doposud za svá studia nashromáždil/vytvořil. Struktura tohoto webu je založena hlavně na povinné četbě řeckých autorů (latinskou sekci zatím připravovat nehodlám, najde-li se však zájem z řad studentů ÚKS, FFMU, můžete se těšit i na příspěvky z latiny), kteří se čtou na Ústavu klasických studií FFMU. Zájemci/studenti zde mohou najít texty, slovíčka, naskenované komentáře...atd. Do budoucna bych rád materiály ještě rozšířil i o "nepovinné" autory či díla. Doufám, že vám uvedené textíky pomohou při tomto náročném studiu. Jakékoli připomínky na zlepšení či obohacení portálu vřele uvítám/e - zdrcující kritiky se nebojíme, tak jen směle do nás:-)

 

Pozn. Některé texty (zejména k učebnici Lexis) obsahují starší fonty, proto si je v případě zájmu můžete stáhnout zde: greek, greek old face a greek old face c

Vyhledávání

Novinky

24.08.2013 19:58

Obnovení obsahu web. portálu

Ke dni 24.8. 2013 došlo k obnovení osahu tohoto portálu. Až na drobnosti (VI. zpěv Iliady), byla zachráněna všechna původní data, která byla na serveru uložena. Velké dík patří mé kamarádce Mgr. Markétě Melounové, neboť bez její ochoty a snahy pomoci, by data již obnovena nebyla. Rád bych i do...
23.08.2010 12:59

Školní plachetnice "La Grace"

  Máte-li rádi moře, historické lodě a dobrodružství, jste srdečně vítáni na palubě historické plachtnice "La Grace". více informací lodi a chystaných plavbách zde oficiální webové stránky "La Grace" zde
28.06.2010 12:04

Homér - překlady vybraných zpěvů, řecké texty...

Homér je kompletní - zde
14.06.2010 11:03

Překlad I. a II. knihy Thúkýdida, řecký text I. knihy Hérodota

Přidán překlad I. a II. knihy Thúkýdida (Václav Bahník) - zde Řecký text, kritický aparát I. knihy Hérodota - zde
09.06.2010 14:45

Zejdovy přípravy k Antigoně

Přidány Zejdovy přípravy k Antigoně - zde
07.06.2010 10:20

Řecké čtení Platóna

Přidán odkaz na stránky pana J. Tomina, kde můžete najít jeho nahrávky z řeckého čtení Platóna. Apologie - zde Faidón - zde ostatní dialogy - zde
02.06.2010 12:47

Přidán komentář k Antigoně

Přidány materiály k Antigoně zde
26.05.2010 14:22

Přidán český komentář k Apologii + komentář k Démosthenovi + překlad k Oidipovi

Přidán český komentář k Apologii od Zdeňka Řezníčka - zde (viz sekce "komentáře") Poznámky ke II: řeči proti Filipovi od F. Novotného - zde Překlad ke Králi Oidipovi - Timothej Hrubý (zde)
04.05.2010 16:05

Vznik nového portálu

V současné době probíhá ukládání dat tohoto portálu, proto mějte prosím trpělivost, informace/data doplňuji na web průběžně. Už nyní si můžete stahovat materiály v kategorii "Klasická řečtina".