Obnovení obsahu web. portálu

24.08.2013 19:58
Ke dni 24.8. 2013 došlo k obnovení osahu tohoto portálu. Až na drobnosti (VI. zpěv Iliady), byla zachráněna všechna původní data, která byla na serveru uložena. Velké dík patří mé kamarádce Mgr. Markétě Melounové, neboť bez její ochoty a snahy pomoci, by data již obnovena nebyla. Rád bych i do budoucna obsah portálu rozšiřoval, proto ho doporučuji průběžně sledovat.

V Pardubicích 24.8. 2013

Jiří Roztočil

Vyhledávání